Vývoj mobilních aplikací a software


Naše zkušenosti, odpovědnost a profesionální přístup jsou základem pro vývoj spolehlivých mobilních aplikací a software

Vývoj mobilních aplikací


Jsme společnost zabývající se vývojem mobilních aplikací pro telefony a tablety se systémem iOS (iPhone, iPad) a Android. Počet mobilních zařízení každým dnem roste a tím i počet uživatelů mobilních aplikací určených pro tato zařízení. Mobilní aplikace se stávají nedílnou součástí každodenního života umožňující mít všechny potřebné údaje a služby vždy pod palcem.
Vývoj mobilních aplikací

Aplikace pro iOS

Telefony a tablety se systémem iOS (iPhone, iPad) patří mezi nejoblíbenější mobilní zařízení zejména zásluhou poutavého designu, vysokého výkonu, kvality displeje, spolehlivosti, aplikací a jednoduchého ovládání.

Aplikace pro Android

Telefony a tablety se systémem Android jsou velmi oblíbené, zejména díky možnosti výběru podle značky, výkonu, velikosti displeje a ceny, což umožňuje uživatelům vybrat zařízení podle svých představ.

Komplexní řešení

Mobilní aplikace často pracují s údaji, které jsou umístěny na webových portálech nebo vzdálených serverech, proto je třeba zajistit správu a aktualizaci údajů, komunikační rozhraní i komunikaci s mobilními zařízeními.
 

Chcete vlastní mobilní aplikaci?

 

Vývoj webových řešení


Prezentační webové stránky a webové portály patří mezi nejlepší možnosti, jak informovat zákazníky o společnosti a poskytovaných produktech nebo službách. Záleží na samotném projektu a Vašich požadavcích, zda jsou vhodné jednoduché webové stránky nebo je potřebný webový portál, který kromě informací poskytuje uživatelům i různé služby nebo vzájemnou komunikaci.
Vývoj webových řešení

Prezentační webové stránky

Webové stránky umožňují prezentovat společnost s cílem získat co největší počet zákazníků. Důležitými faktory pro dosažení očekávaných cílů je obsah, grafický návrh, přehlednost, optimalizace a aktualizace webových stránek. Vyžaduje se funkčnost a správné zobrazení webových stránek na různých zařízeních včetně mobilních telefonů a tabletů.

Webové portály

Webové portálu slouží k uložení množství informací s možností vyhledávání dat, poskytování různých služeb pomocí webových stránek. Administrace obsahu webového portálu je zajištěna prostřednictvím CMS, přičemž je možné využití interních a externích dat. Nedílnou součástí je komunikace s jinými systémy a mobilními zařízeními.
 

Chcete vlastní webovou stránku?

 

Vývoj software na míru


Často je třeba navrhnout a vyvinout software nebo celý informační systém na míru podle specifických požadavků, přičemž se kladou vysoké nároky na funkčnost, spolehlivost a bezpečnost zpracování údajů. Pro takový software je důležité kromě samotného vývoje i pečlivá analýza, návrh řešení, komunikace a technická podpora i po ukončení vývoje pro zajištění bezproblémového provozu.
Vývoj software na míru

Vývoj software

Vývoj software různého druhu a pro zajištění různých činností podle specifických požadavků s využitím nejnovějších technologií a trendů. Jedná se o webové a desktopové aplikace, databázové systémy využívající komunikační rozhraní, webové a systémové služby.

CRM systémy

CRM (Customer Relationship Management) zajišťuje podporu zlepšování vztahů a komunikace se zákazníky. Umožňuje na jednom místě uložení údajů o zákaznících, sledování vzájemné komunikace, plánování aktivit a provádění jiných činností spojených ze zákazníky.

Business Intelligence

Nástroje Business Intelligence (BI) umožňují zpracování velkého množství dat tak, aby byly snadno a rychle dostupné pro analýzu a vytváření reportů pro potřeby rozhodování. Data mining umožňuje z historických údajů předpovídat vývoj v následujícím období.
 

Potřebujete software na míru?

 

Naši klienti