Vývoj software


Vyvíjíme software, informační a databázové systémy, CRM systémy jakož i webové služby pro správu, komunikaci a synchronizaci dat. Na základě našich praktických zkušeností z mnoha projektů Vám zajistíme analýzu, návrh a vývoj spolehlivého a funkčního software.
Vyvíjíte software a potřebujete pomoci s návrhem, databází nebo programováním?

Dejte nám vědět a budeme s Vámi rádi spolupracovat.

Vývoj software na míru


Často je třeba navrhnout a vyvinout informační systém na míru podle specifických požadavků, přičemž se kladou vysoké nároky na funkčnost, spolehlivost a bezpečnost zpracování údajů. Pro takový software je důležité kromě samotného vývoje i pečlivá analýza, návrh řešení, komunikace a technická podpora i po ukončení vývoje pro zajištění bezproblémového provozu.
Vývoj software na míru

Naše zkušenosti s vývojem software

 • Webové aplikace
 • Desktopové aplikace
 • Informační a databázové systémy
 • CRM systémy (Customer Relationship Management)
 • Komunikační rozhraní a API
 • Webové služby (WSDL, SOAP, REST)
 • Windows služby, programy pro Command Line
 • Business Intelligence (Data warehouse, OLAP, ETL, Data mining)
 • Reporting (tvorba tiskových sestav)
 • Vícevrstvá architektura (prezentační, aplikační, databázová)

Vývoj CRM systémů


CRM (Customer Relationship Management) představuje nástroj na podporu zlepšování vztahů a komunikace se zákazníky. Umožňuje na jednom místě uložení údajů o zákaznících, sledování vzájemné komunikace a plánování aktivit. Uložené historické údaje pomáhají při analýze zákazníka, vytváření kampaní, obchodních nabídek a rozhodování při návrhu marketingové strategie. CRM systém může být jednoduchý, ale i komplexní informační systém sestávající ze serverové části pro uložení dat a zabezpečení komunikace pro webové, desktopové a mobilní aplikace. Právě mobilní aplikace pro telefony a tablety umožňují obchodním zástupcem mít všechny potřebné údaje vždy dostupné, provádět prezentace přímo u zákazníka nebo jednoduše aktualizovat potřebné údaje.
Vývoj CRM systémů

Naše nabídka CRM systému

 • Analýza požadavků na CRM systém
 • Návrh řešení pro správu a uložení dat
 • Vývoj webového portálu a desktopové aplikace
 • Vývoj mobilních aplikací pro prezentaci a zadávání údajů
 • Vývoj komunikačního rozhraní CRM systému
 • Synchronizace a aktualizace dat
 • Vývoj nástrojů pro analýzu dat
 • Vytvoření statistik a reportů

Business Intelligence


Zpracování velkého množství dat tak, aby byly snadno a rychle dostupné při rozhodování a plánování je v současnosti velmi důležité. Business Intelligence (BI) poskytuje nástroje, které umožňují uložení velkého objemu dat, aktualizaci dat z různých systémů, analýzu dat i vytváření statických a dynamických reportů. Pro účely marketingu a obchodních rozhodnutí, je důležité na základě historických údajů předpovědět vývoj v následujícím období, na co je možné využít metodiky Data mining.
Business Intelligence

Naše nabídka BI

 • Analýza požadavků a návrh řešení pro správu a uložení dat
 • Rychlé zpracování velkého objemu dat
 • Automatizace importu dat do datového skladu
 • Vývoj nástrojů pro analýzu dat
 • Analýza dat v kancelářském programu Microsoft Excel
 • Zobrazení úhrnných údajů s možností detailních pohledů
 • Prezentace dat formou tabulek, grafů nebo KPI indikátorů
 • Prezentace dat pomocí statických a dynamických sestavách
 

Potřebujete software na míru?

 

Co získáte se software na míru?


V případě, že neexistuje software nebo informační systém dle Vašich požadavků nebo úprava stávajícího software není možná, je složitá nebo finančně náročná, pak je vývoj software na míru nejlepší volbou. Umožňuje vývoj pouze potřebných částí informačního systému, které lze později rozšiřovat o novou funkcionalitu případně doplnit o nové části podle potřeby.

Výhody software na míru

 • Software nebo informační systém dle Vašich požadavků
 • Možnost rozšíření funkcionality software
 • Integrace software do jiných Vašich systémů
 • Aktualizace dat z jiných systémů
 • Vytváření vlastních tiskových sestav
 • Využití CRM systému na komunikaci se zákazníkem
 • Využití Data warehouse pro analýzu dat
 • Využití Data mining k určení vývoje v následujícím období

Jak postupujeme při vývoji software?


Naším cílem je vývoj software a informačního systému, který bude splňovat všechny Vaše požadavky a představy. Vzájemná komunikace během návrhu software a informačního systému je pro nás na prvním místě pro dosažení očekávaného výsledku. Po ukončení vývoje provádíme potřebné aktualizace a úpravy podle nových požadavků, nových trendů, jakož i optimalizaci pro nové verze systémů.

Postup vývoje

 • Získání a analýza požadavků na software
 • Návrh řešení dle požadavků a typu software
 • Grafický návrh podle typu software
 • Programování s využitím nejnovějších technologií
 • Testování funkčnosti a spolehlivosti
 • Integrace software do jiných systémů
 • Podpora a aktualizace po ukončení vývoje

Naši klienti