Administrace VakcináciaCovid.


Administrace VakcináciaCovid.

Popis software

Administrace webového portálu VakcináciaCovid.
Klient:  KaratNet Slovakia s.r.o.
Technologie:  C#, .NET Core, MS SQL, JavaScript