Komora SKSaPA


Komora SKSaPA

Popis mobilní aplikace

Mobilní aplikace SKSaPA je vyvinuta pro členy Slovenské komory sester a porodních asistentek pro identifikaci osob na vzdělávacích akcích, informuje o stavu vzdělávání přihašených osob. Aplikace využívá notifikační zprávy jako nástroj pro informování členů komory o novinkách v komoře.
Klient:  Allio s.r.o.
Technologie:  iOS, Android