ToneTip Audio Hyperlinks


ToneTip Audio Hyperlinks

Popis mobilní aplikace

Multimediální mobilní aplikace ToneTip dekóduje a zobrazuje zvukové hypertextové odkazy, které do audio a video médií přidali přední výrobci.
Klient:  ToneTip Inc., US
Technologie:  iOS, Swift, Objective-C, C++